Ghid privind elaborarea devizelor
P 91/1-02

0
1723

„Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrări şi obiecte de construcţii
pentru investiţii realizate din fonduri publice”, indicativ P 91/1-02

p91-2002

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI

ORDINUL Nr. 1568
din 15.10.2002
pentru aprobarea reglementării tehnice
„Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrări şi obiecte de construcţii pentru investiţii realizate din fonduri publice”,
indicativ P 91/1-02

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/ 1995 privind calitatea în
construcţii, cu modificările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei,

Având în vedere avizul Comitetului Tehnic de Coordonare Generala nr. 70/30.04.2002,
Ministrul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei emite următorul

ORDIN :

Art. 1. – Se aprobă reglementarea tehnică „Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de
categorii de lucrări şi obiecte de construcţii pentru investiţii realizate din fonduri publice”,
indicativ P 91/1-02, elaborată de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor Bucureşti (INCERC) şi prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Buletinul Construcţiilor, prin grija Direcţiei Generale
Tehnice în Construcţii şi intră în vigoare la data publicării.

Art. 3. – Direcţia Generală Tehnică în Construcţii va aduce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.

MINISTRU,
MIRON TUDOR MITREA

 

p91-2002

CUPRINS

1. GENERALITĂŢI
2. DOCUMENTAŢIA TEHNICO-ECONOMICĂ CE SE ELABOREAZĂ ÎNTR-O ACŢIUNE DE ÎNTOCMIRE A DEVIZULUI PE CATEGORII DE LUCRĂRI

  • 2.1. Antemăsurătoarea
  • 2.2. Listele cu cantităţile de lucrări
  • 2.3. Listele de utilaje şi echipamente

3. DEVIZUL PE CATEGORII DE LUCRĂRI
4. DEVIZUL PE OBIECTE

ANEXA 1. Clasificarea activităţilor din economia naţională (CAEN)
ANEXA 2. Termeni utilizaţi
ANEXA 3. Lista meseriilor specifice şi nespecifice utilizate în ramura construcţii
ANEXA 4. Conţinutul cheltuielilor cu manipularea materialelor
ANEXA 5. Conţinutul cheltuielilor de transport
ANEXA 6. Structura şi conţinutul cheltuielilor indirecte

  • A. Cheltuieli de interes general şi de executare a lucrărilor
  • B. Cheltuieli administrativ-gospodăreşti
  • C. Cheltuieli neproductive
  • D. Cheltuieli privind asigurarea lucrărilor de construcţii

ANEXA 7. Deviz pe categorii de lucrări (model)
ANEXA 8. Deviz pe obiect de construcţie (model)
ANEXA 9. Acte normative şi reglementări în vigoare

p91-2002

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here