HOTĂRÂRE nr. 379 din 7 mai 2020 pentru aprobarea Metodologiei de ajustare a prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020

HOTĂRÂRE nr. 379 din 7 mai 2020

pentru aprobarea Metodologiei de ajustare a prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020

EMITENT
GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 13 mai 2020

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 12 alin. (2^2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1

Se aprobă Metodologia de ajustare a prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2

(1) În termen de maximum un an de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, beneficiarii pot solicita documentat Autorității de management pentru Programul operațional Infrastructură mare/Organismului intermediar pentru transport, după caz, majorarea valorii totale eligibile a contractelor/deciziilor de finanțare sau majorarea valorii totale eligibile a ordinelor de finanțare în vederea asigurării ajustărilor de preț, cu respectarea dispozițiilor art. 12 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) atrage decăderea beneficiarului din dreptul de a solicita majorarea valorii totale eligibile a contractelor/deciziilor de finanțare sau majorarea valorii totale eligibile a ordinelor de finanțare.

 

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN
Contrasemnează:
Ministrul fondurilor europene,
Ioan Marcel Boloș
Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
Lucian Nicolae Bode
p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Mircea Fechet,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Vasile-Florin Cîțu

 

 

București, 7 mai 2020.
Nr. 379.

ANEXĂ
METODOLOGIE
de ajustare a prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură
publică finanțate prin Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here