Legislatie in Constructii

Legislatie in Constructii

legislatie in constructii

LEGI

 •  LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii – Republicare
 • LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcții
 • LEGEA nr. 90 din 12 iulie 1996 – Legea protecției muncii
 • LEGEA Nr. 106 din 25 septembrie 1996 – Legea protecției civile
 • LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996 – Legea locuinței
 • LEGEA Nr. 184 din 12 aprilie 2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect – Republicare
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice
 • LEGE nr. 453 din 18 iulie 2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor
 • LEGE nr. 78 din 26 februarie 2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
 • LEGE nr. 325 din 27 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent și stimularea economisirii energiei termice Parlamentul României adoptă prezenta lege.
 • LEGE nr. 519 din 12 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 401 din 7 octombrie 2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
 • LEGEA nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecția civilă – Republicata in iulie 2008
 • LEGE nr. 265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului
 • LEGE nr. 228 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica
 • Legea nr. 101 din 9 mai 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
 • LEGE nr. 242 din 23 iunie 2009 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;
 • LEGE nr. 261 din 7 iulie 2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
 • LEGE nr. 314 din 12 octombrie 2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 313 din 12 octombrie 2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane
 • LEGE nr. 5 din 6 ianuarie 2010 pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte
 • LEGE nr. 45 din 19 martie 2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 81/2009 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele masuri de protectie si autorizare a constructiilor în zona de coasta a Marii Negre
 • Legea 172 din 16 iulie 2010 pentru modificarea si completarea Legii 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect
 • LEGE nr. 3 din 1 martie 2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2010 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei în constructii.
 • LEGE nr. 90 din 6 iunie 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local
 • LEGE nr. 153 din 5 iulie 2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor
 • LEGE nr. 176 din 14 octombrie 2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 597/2001 privind unele masuri de protectie si autorizare a constructiilor în zona de coasta a Marii Negre
 • LEGE nr. 205 din 7 noiembrie 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local
 • LEGE nr. 279 din 7 decembrie 2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 221 din 29 noiembrie 2011 pentru modificarea alin. (2) al art. 29 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
 • LEGE nr. 264 din 7 decembrie 2011 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 si pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a IV-a – Reteaua de localitati
 • LEGE nr. 269 din 7 decembrie 2011 pentru modificarea alin. (9) al art. 7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
 • LEGE nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe
 • LEGEA nr. 184 din 12 aprilie 2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect – Republicare
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice – Republicare
 • LEGE nr. 47 din 19 martie 2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor
 • LEGE nr. 142 din 18 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
 • LEGE nr. 148 din 23 iulie 2012 privind înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice
 • LEGE nr. 193 din 6 noiembrie 2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori – Republicare
 • LEGE nr. 133 din 18 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
 • LEGE nr. 81 din 5 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții — Republicare — act sintetic la 12 aprilie 2013
 • LEGE nr. 278 din 24 decembrie 2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

ORDONANTE

 •  ORDONANTA Nr. 4 din 14 ianuarie 1994 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor
 • ORDONANTA nr. 14 din 26 ianuarie 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente
 • ORDONANȚA nr. 27 din 27 august 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul.
 • ORDONANTA GUVERNULUI Nr. 20 din 27 ianuarie 1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente – Republicare
 • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 102 din 29 iunie 1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 123 din 1 septembrie 2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.
 • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.195 din 22 decembrie 2005 – privind protecția mediului modificata si completata de:
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica
 • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.57 din 20 iunie 2007 – privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
 • Ordonanta de urgenta nr.105 din 4 octombrie 2007 pentru completarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr.111/2006 privind finantarea unor proiecte de investitii care necesita o perioada mai lunga de un an pana la finalizare.
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 114 din 17 octombrie 2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului.
 • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.164 din 19 noiembrie 2008 – pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 214 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 10 din 25 februarie 2009 privind prorogarea termenului prevazut la art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 10 din 25 februarie 2009 privind prorogarea termenului prevazut la art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 19 din 7 martie 2009 privind unele masuri in domeniul legislatiei referitoare la achizitiile publice impreuna cu legislatia conexa.
 • ORDIN nr. 28 din 26 martie 2009 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare împotriva incendiilor la obiective de cult
 • ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 72 din 17 iunie 2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 41 din 28 aprilie 2010 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei in constructii.
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 58 din 26 iunie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 82 din 8 septembrie 2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru modificarea art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 90 din 29 septembrie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 87 din 29 septembrie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 7 din 2 februarie 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 5 octombrie 2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.
 • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 38 din 13 aprilie 2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 114 din 17 octombrie 2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului.

HOTARARI

 

 • HOTĂRÂRE nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor
 • NORME METODOLOGICE din 27 iunie 1996 privind finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism – Republicare
 • HOTĂRÂRE nr. 525 din 27 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism
 • HOTĂRÂREA nr. 525 din 27 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism*) – Republicare
 • HOTĂRÂRE nr. 766 din 21 noiembrie 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții
 • HOTĂRÂRE nr. 314 din 12 iunie 1998 privind actualizarea limitelor amenzilor prevăzute în Legea protecției mediului nr. 137/1995
 • HOTĂRÂRE nr. 448 din 16 mai 2002 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării/autorizării de prevenire și stingere a incendiilor
 • HOTĂRÂREA nr. 560 din 15 iunie 2005 pentru aprobarea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă, precum și a celor la care se amenajează puncte de comandă
 • HOTĂRÂREA nr. 37 din 12 ianuarie 2006 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 560/2005 pentru aprobarea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă, precum și a celor la care se amenajează puncte de comandă
 • HOTARÂRE nr. 940 din 19 iulie 2006 pentru modificarea si completarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 273/1994
 • HOTĂRÂRE nr. 1302 din 24 octombrie 2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 573/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe
 • HOTĂRÂRE nr. 1303 din 24 octombrie 2007 pentru completarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994
 • HOTARARE nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii si METODOLOGIE din 9 ianuarie 2008 privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii
 • HOTARARE nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții
 • HOTĂRÂRE 732 din 9 iulie 2008 – in baza careia se emit avizele privind incadrarea in specificul arhitectural local pentru proiectele finantate din fonduri europene – Masura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale si Masura 313 – Încurajarea activităților turistice.
 • HOTARÂRE nr. 1231 din 1 octombrie 2008 privind modificarea Hotarârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii
 • HOTARARE nr. 445 din 8 aprilie 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului
 • HOTARÂRE nr. 151 din 23 februarie 2010 privind aprobarea Programului “Renasterea satului românesc – 10 case pentru specialisti”
 • HOTARÂRE nr. 167 din 3 martie 2010 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.660/2006
 • HOTARÂRE nr. 791 din 2 august 2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 44/2004, precum si pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale
 • HOTARÂRE nr. 1304 din 15 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul patrimoniului cultural national
 • HOTARARE nr. 55 din 19 ianuarie 2011 privind stabilirea cerintelor in materie de proiectare ecologica aplicabile produselor cu impact energetic.
 • HOTARARE nr. 57 din 26 ianuarie 2011 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.221/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntara a organizatiilor la un sistem comunitar de management de mediu si audit (EMAS) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 si a deciziilor 2001/681/CE si 2006/193/CE ale Comisiei.
 • HOTARARE nr. 102 din 9 februarie 2011 pentru aprobarea Programului de actiuni pe anul 2011 privind proiectarea si executia lucrarilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic la cladirile de locuit multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public
 • HOTARÂRE nr. 490 din 11 mai 2011 privind completarea Regulamentului general de urbanism, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 525/1996
 • HOTARÂRE nr. 945 din 28 septembrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor
 • HOTARÂRE nr. 910 din 14 septembrie 2011 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea regulamentelor (UE) nr. 1.015/2010 si nr. 1.016/2010 ale Comisiei, prin care se implementeaza Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor în materie de proiectare ecologica aplicabile produselor cu impact energetic
 • HOTARÂRE nr. 1045 din 19 octombrie 2011 privind modificarea art. 90 alin. (3) din Hotarârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
 • HOTARÂRE nr. 921 din 21 septembrie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servici
 • HOTARARE nr. 1089 din 2 noiembrie 2011 pentru modificarea anexei nr. 2/7 la Hotararea Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea “Programului pentru prevenirea si managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic” si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii prevazute in etapa I de implementare a programului.
 • Norme Metodologice din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
 • HOTARÂRE nr. 168 din 13 martie 2012 privind completarea art. 2 din Hotarârea Guvernului nr. 945/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor
 • HOTARARE nr. 249 din 27 martie 2012 pentru aprobarea Programului de actiuni pe anul 2012 privind proiectarea si executia lucrarilor de interventie pentru reducerea riscului seismic la constructiile cu destinatia de locuinta multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public
 • HOTARARE nr. 1865 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea limitelor valorice privind competentele de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi

 

REGULAMENTE

 • REGULAMENT din 14 iunie 1994 privind controlul de stat al calitatii in constructii
 • REGULAMENT din 14 iunie 1994 de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora
 • REGULAMENT din 21 noiembrie 1997 privind activitatea de metrologie în construcții
 • REGULAMENT din 21 noiembrie 1997 privind agrementul tehnic pentru produse, procedee și echipamente noi în construcții
 • REGULAMENT din 30 septembrie 2010 privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri
 • REGLEMENTARI TEHNICE din 22 noiembrie 2010 – Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat. Partea 2: Executarea lucrarilor din beton – indicativ NE 012/2
 • REGULAMENT din 22 decembrie 2010 pentru atestarea managerilor energetici
 • REGULAMENT din 22 decembrie 2010 pentru autorizarea auditorilor energetici
 • REGULAMENT din 19 septembrie 2011 privind avizarea tehnica a expertizelor judiciare efectuate de expertii judiciari în specializarea topografie, cadastru si geodezie
 • REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE din 1 aprilie 2011 a Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții

 

ORDINE

 • ORDIN nr. 775 din 22 iulie 1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire și stingere a incendiilor
 • ORDIN nr. 1013 din 6 iunie 2001 privind aprobarea structurii, conținutului și modului de utilizare a Documentației standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziția publică de servicii
 • ORDIN nr. 84 din 14 iunie 2001 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenariilor de siguranță la foc
 • ORDIN nr. 88 din 14 iunie 2001 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind echiparea și dotarea construcțiilor, instalațiilor tehnologice și a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire și stingere a incendiilor – D.G.P.S.I.-003
 • ORDIN nr. 1943 din 19 decembrie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • ORDIN nr. 1850 din 11 noiembrie 2002 pentru aprobarea reglementarii tehnice “Metodologie privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri”, indicativ MP 017-02
 • ORDIN nr. 550 din 9 aprilie 2003 pentru aprobarea Reglementarii tehnice “Îndrumator pentru atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente”
 • ORDIN nr. 1040 din 8 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDIN nr. 1454 din 1 august 2006 pentru modificarea anexei nr. 4 la Reglementarea tehnica “Îndrumator pentru atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente”, aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 550/2003
 • ORDIN nr. 549 din 26 iulie 2007 privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. pentru documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice
 • ORDIN nr. 595 din 6 august 2007 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier
 • Ordinul nr. 691 din 10 august 2007, Ordinul nr.1459 din 1 octombrie 2007 si Ordinul nr.288 din 3 septembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind performanta energetica a cladirilor.; Norme metodologice din 1 octombrie 2007 privind performanta energetica a cladirilor.
 • ORDIN nr. 858 din 14 septembrie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de pregătire și desfășurare a avizării lucrărilor publice de interes național și a locuințelor
 • ORDIN nr. 67 din 11 februarie 2008 pentru modificarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier, aprobată prin Ordinul inspectorului general de stat al inspectoratului de Stat în Construcții nr. 595/2007
 • ORDIN nr. 588 din 27 februarie 2008 privind stabilirea categoriilor de obligații fiscale pentru care organul fiscal transmite contribuabililor, prin poștă, formularele de declarații de venit
 • ORDIN nr. 2260 din 18 aprilie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice
 • ORDIN nr. 577 din 29 aprilie 2008 privind aprobarea reglementării tehnice „Normativ pentru producerea betonului și executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat”
 • ORDIN nr. 2398 din 25 iunie 2008 privind reorganizarea activitatii de atestare a specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici în domeniul protejarii monumentelor istorice si pentru aprobarea normelor metodologice privind atestarea acestora.
 • ORDIN nr. 1486 din 29 septembrie 2008 privind modificarea Ordinului inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii – I.S.C. nr. 293/2006 pentru aprobarea modelului si continutului Legitimatiei de control destinate utilizarii în activitatea de control al statului în amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea executarii lucrarilor de constructii, precum si cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale în domeniul calitatii în constructii
 • ORDIN nr. 1485 din 29 septembrie 2008 pentru modificarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiza si încercari în constructii în vederea autorizarii, aprobata prin Ordinul inspectorului generai de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii nr. 705/2006
 • ORDIN nr. 1488 din 29 septembrie 2008 pentru modificarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, aprobata prin Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii nr. 595/2007
 • ORDIN nr. 1484 din 29 septembrie 2008 pentru modificarea si completarea Ordinului inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii nr. 362/2006 privind accesul la informatiile de interes public la nivelul Inspectoratului de Stat în Constructii – I.S.C.
 • ORDIN nr. 1619 din 10 octombrie 2008 privind modificarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de catre Inspectoratul de Stat în Constructii – S.S.C. pentru documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii nr. 726/549/2007
 • ORDIN nr. 1620 din 10 octombrie 2008 pentru modificarea Procedurii privind emiterea acordului de catre Inspectoratul de Stat în Constructii – I.S.C. pentru interventii în timp asupra constructiilor existente, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii nr. 486/500/2007
 • ORDIN nr. 559 din 22 octombrie 2008 privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidentiale, centrele de zi si locuintele protejate pentru persoane adulte cu handicap
 • ORDIN nr. 40 din 28 ianuarie 2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie “Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” în cadrul axei prioritare “Dezvoltarea durabila si promovarea turismului” din cadrul Programului operational regional 2007-2013
 • ORDIN nr. 40 din 28 ianuarie 2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie “Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” în cadrul axei prioritare “Dezvoltarea durabila si promovarea turismului” din cadrul Programului operational regional 2007-2013
 • ORDIN nr. 40 din 28 ianuarie 2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie “Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” în cadrul axei prioritare “Dezvoltarea durabila si promovarea turismului” din cadrul Programului operational regional 2007-2013
 • ORDIN nr. 2029 din 3 februarie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de calcul al tarifelor si procedura de plata a sumelor datorate pentru operatiunile efectuate contra cost de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
 • ORDIN nr. 2048 din 16 februarie 2009 pentru modificarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008, inclusiv NORME METODOLOGICE din 18 aprilie 2008 de clasare si inventariere a monumentelor istorice.
 • ORDIN nr. 323 din 18 februarie 2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie “Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” în cadrul axei prioritare “Dezvoltarea durabila si promovarea turismului” din cadrul Programului operational regional 2007-2013
 • ORDINUL nr. 119 din 26 februarie 2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.430/2005
 • ORDIN nr. 2338 din 5 august 2009 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare împotriva incendiilor la obiective de cult
 • ORDIN nr. 704 din 9 septembrie 2009 privind aprobarea reglementarii tehnice “Cod de proiectare seismica – Partea a III – a – Prevederi pentru evaluarea seismica a cladirilor existente, indicativ P 100-3/2008”
 • ORDIN nr. 1767 din 6 octombrie 2009 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici si a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici
 • ORDIN nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si Norme Metodologice din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
 • ORDIN nr. 2480 din 16 noiembrie 2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008
 • ORDIN nr. 22 din 14 decembrie 2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind cota procentuala pentru contributia asiguratorilor la Fondul de protectie a victimelor strazii
 • ORDIN nr. 1071 din 16 decembrie 2009 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementarii tehnice “Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor”
 • ORDIN nr. 1083 din 17 decembrie 2009 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice “Îndrumator pentru atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente”, aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 550/2003, si a reglementarii tehnice “Îndrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate în constructii”, aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 777/2003
 • ORDIN nr. 364 din 1 martie 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesionala a specialistilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu executia si expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale
 • ORDIN nr. 629 din 21 aprilie 2010 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei pentru acreditarea persoanelor fizice si juridice ca verificatori de mediu, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 1.201/2006
 • ORDIN nr. 1372 din 30 aprilie 2010 pentru completarea Reglementarii tehnice “Cod de proiectare pentru structuri din zidarie”, indicativ CR 6-2006, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.712/2006
 • ORDIN nr. 1466 din 17 mai 2010 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr. 1.549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spatiilor verzi
 • ORDIN nr. 1524 din 20 mai 2010 pentru aprobarea Listei cuprinzand indicativele de referinta ale standardelor romane care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii
 • ORDIN nr. 1217 din 31 martie 2010 privind completarea anexei nr. 4 “Partea a IV-a – Breviar de calcul al performantei energetice a cladirilor si apartamentelor, indicativ Mc 001/4-2009” la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementarii tehnice “Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor”
 • ORDIN nr. 2361 din 12 iulie 2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizata, si a Listei monumentelor istorice disparute
 • ORDINUL nr. 1867 din 16 iulie 2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si locuintei nr. 839/2009.
 • ORDIN nr. 187 din 19 august 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea împotriva incendiilor la spatii pentru comert
 • ORDIN nr. 2495 din 26 august 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici în domeniul protejarii monumentelor istorice
 • ORDIN nr. 2496 din 26 august 2010 pentru modificarea si completarea Normelor de acreditare a conservatorilor si restauratorilor, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.008/2001
 • ORDIN nr. 2498 din 26 august 2010 pentru modificarea si completarea Normelor de acreditare a expertilor, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.009/2001
 • ORDIN nr. 1759 din 29 decembrie 2010 privind completarea Clasificarii ocupatiilor din România
 • ORDIN nr. 2701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism
 • ORDIN nr. 1 din 5 ianuarie 2011 privind completarea Clasificarii ocupatiilor din România
 • ORDIN nr. 1005 din 21 februarie 2011 pentru aprobarea Listei cuprinzand indicativele de referinta ale standardelor romane care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii.
 • ORDIN nr. 2178 din 17 martie 2011 privind modificarea si completarea Procedurii de acordare a autorizatiilor pentru cercetarea arheologica, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si patrimoniului national nr. 2.562/2010
 • ORDIN nr. 1328 din 13 aprilie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezaminte culturale în localitatile unde nu exista asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban – obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul rural si obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul mic urban, realizat prin Compania Nationala de Investitii “C.N.I.” – S.A.
 • ORDIN nr. 1298 din 28 aprilie 2011 pentru modificarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, aprobata prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.798/2007
 • ORDIN nr. 1431 din 2 mai 2011 privind desemnarea Societatii Comerciale CERTROM – S.R.L. în vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii
 • ORDIN nr. 1430 din 2 mai 2011 privind desemnarea Institutului de Cercetari în Transporturi – INCERTRANS – S.A. în vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii
 • ORDIN nr. 785 din 11 mai 2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 634/2006.
 • ORDIN nr. 1496 din 13 mai 2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier
 • ORDIN nr. 553 din 13 octombrie 2011 pentru interpretarea art. 243 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDIN nr. 509 din 14 septembrie 2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie
 • ORDIN nr. 231 din 18 octombrie 2011 pentru aprobarea unor reglementari tehnice privind cerintele tehnice generale si conditiile pentru introducerea pe piata a mijloacelor de aparare împotriva incendiilor
 • ORDIN nr. 2656 din 18 octombrie 2011 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinta ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii
 • ORDIN nr. 1044364 din 19 septembrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea tehnica a expertizelor judiciare efectuate de expertii judiciari în specializarea topografie, cadastru si geodezie
 • Ordinul CNAS nr. 894/2011 privind stabileste scutirea de penalitati la plata asigurarilor de sanatate restante
 • ORDIN nr. 2596 din 11 octombrie 2011 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si locuintei, al ministrului finantelor publice si al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 163/540/23/2009
 • ORDIN nr. 277 din 19 martie 2012 pentru modificarea si completarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 1.496/2011
 • ORDIN nr. 622 din 30 martie 2012 pentru aprobarea modelului si continutului legitimatiei de control si ale stampilei destinate utilizarii in activitatea de control al statului in amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea executarii lucrarilor de constructii, precum si cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii in constructii
 • ORDIN nr. 2463 din 8 august 2013 pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a – instalații de stingere”, indicativ P118/2-2013
 • ORDIN nr. 2464 din 8 august 2013 pentru aprobarea reglementării tehnice “Cod de proiectare pentru structuri din zidărie”, indicativ CR 6 – 2013.
 • ORDIN nr. 2385 din 26 iulie 2013 privind aprobarea reglementării tehnice “Ghid pentru proiectarea structurilor din beton de înaltă rezistență în zone seismice”, indicativ GP 124-2013
 • ORDIN nr. 2361 din 24 iulie 2013 pentru aprobarea reglementării tehnice “Cod de proiectare a construcțiilor cu pereți structurali de beton armat”, indicativ CR 2-1-1.1/2013
 • ORDIN nr. 2359 din 24 iulie 2013 pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind producerea betoanelor ușoare”, indicativ C 155-2013
 • ORDIN nr. 506 din 14 martie 2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 184/2003 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la ascensoare
 • ORDIN nr. 2208 din 29 martie 2011 privind aprobarea Ghidului operațional pentru realizarea obiectivului proiectarea, construirea și dotarea de sedii pentru așezăminte culturale din mediul rural și mic urban, în localitățile unde nu există asemenea instituții, din cadrul Programului prioritar național pentru construirea de sedii pentru așezăminte culturale în localitățile unde nu există asemenea instituții, precum și pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea și finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale de drept public din mediul rural și mic urban

 

NORME METODOLOGICE

 

 • NORME METODOLOGICE din 20 iunie 2002 privind modul de elaborare a studiului de prefezabilitate și a studiului de fezabilitate pentru proiectele de parteneriat public-privat, desfășurarea negocierilor cu investitorii selectați și conținutul standard al contractului de parteneriat public-privat
 • METODOLOGIE din 9 ianuarie 2008 de evaluare a proiectelor și criteriile pe baza cărora se efectuează selecția proiectelor în domeniul protecției, integrării și incluziunii sociale a persoanelor cu handicap
 • Norma metodologica din 12 mai 2008 privind clasificarea structurilor de primire turistice
 • Norme Metodologice din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
 • NORME METODOLOGICE din 15 aprilie 2010 privind clasificarea structurilor de primire turistice
 • NORME METODOLOGICE din 26 august 2010 privind atestarea specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici în domeniul protejarii monumentelor istorice
 • METODOLOGIE din 30 decembrie 2010 de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism
 • NORME METODOLOGICE din 6 ianuarie 2011 de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila
 • NORME METODOLOGICE din 19 ianuarie 2011 de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local.

 

 

REGLEMENTARI TEHNICE

 

 • Reglementare tehnică CR-0-2005 din 27 decembrie 2005 “Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcții”
 • Reglementare tehnică CR-1-1-3-2005 din 27 decembrie 2005 “Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor”

PROCEDURI

 • PROCEDURĂ din 4 iulie 2007 privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. pentru intervenții în timp asupra construcțiilor existente
 • PROCEDURĂ din 5 iulie 2007 privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. pentru intervenții în timp asupra construcțiilor existente
 • PROCEDURA din 19 noiembrie 2007 de emitere a autorizației de mediu
 • PROCEDURA din 11 martie 2010 de autorizare a dirigintilor de santier
 • PROCEDURĂ din 13 mai 2011 de autorizare a diriginților de șantier

 

INSTRUCTIUNI

 • INSTRUCȚIUNI din 2 iulie 2008 de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții

 

NORMATIVE

 • NORMATIV din 16 decembrie 2009 de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme, indicativ NP 127:2009

 

DISPOZITII GENERALE

 

 • DISPOZITII GENERALE din 20 mai 2010 privind apararea impotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unitati de alimentatie publica si unitati de agrement

CONDITII SPECIALE

 • CONDIȚII SPECIALE din 1 martie 2011 ale contractului pentru echipamente și construcții, inclusiv proiectare
 • CONDIȚII SPECIALE din 1 martie 2011 ale contractului pentru construcții clădiri și lucrări inginerești proiectate de către beneficiar

 

DIRECTIVE

 

 • DIRECTIVA 2005/36/CE din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here