Recapitulatie devize analitice
Cote Legale pentru Firmele de Constructii

0
7390

Recapitulatie Devize Analitice

RECAPITULATIE DEVIZE ANALITICE

Cote Legale pentru Firmele de Constructii

recapitulatie devize analitice 1

 

Conform GHIDULUI PRIVIND ELABORAREA DEVIZELOR LA NIVEL DE CATEGORII DE LUCRĂRI ŞI OBIECTE DE CONSTRUCŢII PENTRU INVESTIŢII REALIZATE DIN FONDURI PUBLICE – INDICATIV P 91/1-02 

 

Valoarea devizului pe categorii de lucrări se poate prezenta în baza unui deviz structurat pe capitole de cheltuieli (aşa cum este prezentat în acest ghid) sau a unuia, în preţuri unitare sau în ambele moduri, în funcţie de cerinţele investitorului sau de reglementările în vigoare privind procedura de achiziţii pentru lucrările publice.

Valoarea de deviz a fiecărei categorii de lucrări se determină ca sumă a următoarelor  capitole de cheltuieli:

 • cheltuieli directe pe categorii de resurse (materiale, manoperă, utilaj, transport);
 • alte cheltuieli directe, determinate de taxe datorate de către agentul economic (executantul) potrivit prevederilor legale în vigoare (CAS, şomaj, sănătate, fond risc, şi alte cheltuieli de aceeaşi natură). Alte cheltuieli directe care se trec în devizul pe categorii de lucrări, sub total parţial al cheltuielilor directe, sunt determinate de aplicarea taxelor potrivit prevederilor legale în vigoare, ce intră în obligaţia agenţilor economici. NOTA: Incepand cu 1 ianuarie 2018, se face o redistribuire a acestor taxe, astfel incat ele se vor regasi in valoarea manoperei (total 1)
 • cheltuieli indirecte. Cheltuielile indirecte la nivelul unui deviz pe categorii de lucrări se determină prin aplicarea unei cote aferente acestora la valoarea TOTAL – CHELTUIELI DIRECTE. Această cotă se stabileşte de către fiecare unitate de execuţie pe baza propriilor analize.
 • profit. Profitul, respectiv cota aferentă acestuia, este specific şi se stabileşte de fiecare unitate de execuţie, pe baza analizelor privind eficienţa şi rentabilitatea unităţii în condiţiile de piaţă liberă şi/sau de conjunctura economico-financiară a perioadei, şi nu în ultimul rând, de marja de risc pe care şi-o asumă. Valoarea profitului se determină prin aplicarea acestei cote la suma dintre valoarea TOTAL – CHELTUIELI DIRECTE şi cea a CHELTUIELILOR INDIRECTE.

 

cote recapitulatie devize analitice

 

COTE RECAPITULATIE DEVIZE valabile de la data de 16 APRILIE 2019

 • Contributie asiguratorie pentru munca (C.A.M.) = 2.25% (*)
  Cheltuielile indirecte se stabilesc de către fiecare unitate de execuţie pe baza propriilor analize
 • Profitul, respectiv cota aferentă acestuia, este specific şi se stabileşte de fiecare unitate de execuţie, pe baza analizelor privind eficienţa şi rentabilitatea unităţii în condiţiile de piaţă liberă şi/sau de conjunctura economico-financiară a perioadei, şi nu în ultimul rând, de marja de risc pe care şi-o asumă
 • TVA = 19%
 • NOTE:
   • Toti ofertantii la licitatii publice pentru lucrari de constructii si instalatii trebuie sa oferteze cel putin tariful la manopera actualizat , aferent salariului minim pentru ramura constructii este de 3000 lei, adica 17,928 lei/ora. Conform Instructiunii nr. 2/2019 emise de ANAP, se permite constructorilor sa-si actualizeze ofertele intocmite inainte de cresterea salariului minim in constructii.
   • (*) In 16 aprilie 2019 ANAF a publicat un formular nou pentru declaratia 112. Pana la acesta cei care aplicau regimul special pentru constructii nu puteau calcula si declara contributia asiguratorie pentru munca la acestia decat folosind cota redusa de 0,3375%. Avand in vedere ca dispozitiile art. 66 din OUG 114/201 nu se puteau aplica fara respectarea legii ajutorului de stat, ANAF a refacut declaraţia 112 in asa fel incat sa nu permită calcularea CAM în procent de 0,3375% ci cu procentul normal de 2,25% si se solicita ca cei care au declarat cu 0,3375% (adică toti care aplicau acel regim) sa refaca declaratiile si sa depuna declaratii rectificative, recalculand CAM de la 0,3375% la cota normala de 2,25%.

cote recapitulatie devize analitice

 

 

COTE RECAPITULATIE DEVIZE valabile de la data de 01 IANUARIE 2019

 • Contributie asiguratorie pentru munca (C.A.M.) = 0.3375% (Conform OUG 114/2018)
  Cheltuielile indirecte se stabilesc de către fiecare unitate de execuţie pe baza propriilor analize
 • Profitul, respectiv cota aferentă acestuia, este specific şi se stabileşte de fiecare unitate de execuţie, pe baza analizelor privind eficienţa şi rentabilitatea unităţii în condiţiile de piaţă liberă şi/sau de conjunctura economico-financiară a perioadei, şi nu în ultimul rând, de marja de risc pe care şi-o asumă
 • TVA = 19%
 • NOTA: Toti ofertantii la licitatii publice pentru lucrari de constructii si instalatii trebuie sa oferteze cel putin tariful la manopera actualizat , aferent salariului minim pentru ramura constructii este de 3000 lei, adica 17,928 lei/ora. Conform Instructiunii nr. 2/2019 emise de ANAP, se permite constructorilor sa-si actualizeze ofertele intocmite inainte de cresterea salariului minim in constructii.

cote recapitulatie devize analitice

 

COTE RECAPITULATIE DEVIZE valabile de la data de 01 IANUARIE 2018

 • Contributie asiguratorie pentru munca (C.A.M.) = 2,25% (Conform ORDONANTA DE URGENTA Nr. 79/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI, PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 885 din 10 noiembrie 2017)
 • Cheltuielile indirecte se stabilesc de către fiecare unitate de execuţie pe baza propriilor analize
 • Profitul, respectiv cota aferentă acestuia, este specific şi se stabileşte de fiecare unitate de execuţie, pe baza analizelor privind eficienţa şi rentabilitatea unităţii în condiţiile de piaţă liberă şi/sau de conjunctura economico-financiară a perioadei, şi nu în ultimul rând, de marja de risc pe care şi-o asumă
 • TVA = 19%
 • NOTA: Toti ofertantii la licitatii publice pentru lucrari de constructii si instalatii trebuie sa oferteze cel putin tariful la manopera actualizat , aferent salariului minim pe economie de 1900 lei .

cote recapitulatie devize analitice

 

COTE RECAPITULATIE DEVIZE valabile de la data de 01 IANUARIE 2017

 • Contributii Asigurari Sociale (C.A.S.) angajator : 15,80% (Legea nr. 123/2014 Publicata in Monitorul Oficial nr 687 din 19 Septembrie 2014 )
 • Asigurari de sanatate (F.A.S.): 5,20% (art.258,alin.1, Legea 95/14.04.2006 si OUG 88/20.11.2006)
 • Contributie la Bugetul Asigurarilor de Somaj datorata de angajator : 0,50%(art.23 alin.1, lit.a, Legea 487/27.12.2006)
 • Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale : 0,25% (art.23 , alin.1, lit.d, Legea 487/27.12.2006)
 • Contributie pentru Concedii si indemnizatii : 0,85% (art.II, OUG 91/2006, OUG 158/2005)
 • Contributie pentru accidente de munca si boli profesionale : variabila intre 0,27% si 1,329% in functie de codul CAEN atribuit pe certificatul de inregistrare la infiintarea firmei. (Pentru codul 4120 – Constructii de cladiri rezidentiale si nerezidentiale valoarea acestui coeficient este 0,27%)
 • Cheltuielile indirecte se stabilesc de către fiecare unitate de execuţie pe baza propriilor analize
 • Profitul, respectiv cota aferentă acestuia, este specific şi se stabileşte de fiecare unitate de execuţie, pe baza analizelor privind eficienţa şi rentabilitatea unităţii în condiţiile de piaţă liberă şi/sau de conjunctura economico-financiară a perioadei, şi nu în ultimul rând, de marja de risc pe care şi-o asumă
 • TVA = 19%

cote recapitulatie devize analitice

 

COTE RECAPITULATIE DEVIZE valabile de la data de 01 IANUARIE 2016

 • Contributii Asigurari Sociale (C.A.S.) angajator : 15,80% (Legea nr. 123/2014 Publicata in Monitorul Oficial nr 687 din 19 Septembrie 2014 )
 • Asigurari de sanatate (F.A.S.): 5,20% (art.258,alin.1, Legea 95/14.04.2006 si OUG 88/20.11.2006)
 • Contributie la Bugetul Asigurarilor de Somaj datorata de angajator : 0,50%(art.23 alin.1, lit.a, Legea 487/27.12.2006)
 • Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale : 0,25% (art.23 , alin.1, lit.d, Legea 487/27.12.2006)
 • Contributie pentru Concedii si indemnizatii : 0,85% (art.II, OUG 91/2006, OUG 158/2005)
 • Contributie pentru accidente de munca si boli profesionale : variabila intre 0,27% si 1,329% in functie de codul CAEN atribuit pe certificatul de inregistrare la infiintarea firmei. (Pentru codul 4120 – Constructii de cladiri rezidentiale si nerezidentiale valoarea acestui coeficient este 0,27%)
 • Cheltuielile indirecte se stabilesc de către fiecare unitate de execuţie pe baza propriilor analize
 • Profitul, respectiv cota aferentă acestuia, este specific şi se stabileşte de fiecare unitate de execuţie, pe baza analizelor privind eficienţa şi rentabilitatea unităţii în condiţiile de piaţă liberă şi/sau de conjunctura economico-financiară a perioadei, şi nu în ultimul rând, de marja de risc pe care şi-o asumă
 • TVA = 20%

cote recapitulatie devize analitice

 

COTE RECAPITULATIE DEVIZE valabile de la data de 01 OCTOMBRIE 2014

 • Contributii Asigurari Sociale (C.A.S.) angajator : 15,80% (Legea nr. 123/2014 Publicata in Monitorul Oficial nr 687 din 19 Septembrie 2014 )
 • Asigurari de sanatate (F.A.S.): 5,20% (art.258,alin.1, Legea 95/14.04.2006 si OUG 88/20.11.2006)
 • Contributie la Bugetul Asigurarilor de Somaj datorata de angajator : 0,50%(art.23 alin.1, lit.a, Legea 487/27.12.2006)
 • Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale : 0,25% (art.23 , alin.1, lit.d, Legea 487/27.12.2006)
 • Contributie pentru Concedii si indemnizatii : 0,85% (art.II, OUG 91/2006, OUG 158/2005)
 • Contributie pentru accidente de munca si boli profesionale : variabila intre 0,279% si 1,329% in functie de codul CAEN atribuit pe certificatul de inregistrare la infiintarea firmei. (Pentru codul 4120 – Constructii de cladiri rezidentiale si nerezidentiale valoarea acestui coeficient este 0,279%)
 • Cheltuielile indirecte se stabilesc de către fiecare unitate de execuţie pe baza propriilor analize
 • Profitul, respectiv cota aferentă acestuia, este specific şi se stabileşte de fiecare unitate de execuţie, pe baza analizelor privind eficienţa şi rentabilitatea unităţii în condiţiile de piaţă liberă şi/sau de conjunctura economico-financiară a perioadei, şi nu în ultimul rând, de marja de risc pe care şi-o asumă
 • TVA = 24%

cote recapitulatie devize analitice

 

COTE RECAPITULATIE DEVIZE valabile de la data de 01 IANUARIE 2013

 • Contributii Asigurari Sociale (C.A.S.) angajator : 20,80% (art.22 alin.1 lit.a din Legea nr. 487 din 27.12.2006)
 • Asigurari de sanatate (F.A.S.): 5,20% (art.258,alin.1, Legea 95/14.04.2006 si OUG 88/20.11.2006)
 • Contributie la Bugetul Asigurarilor de Somaj datorata de angajator : 0,50%(art.23 alin.1, lit.a, Legea 487/27.12.2006)
 • Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale : 0,25% (art.23 , alin.1, lit.d, Legea 487/27.12.2006)
 • Contributie pentru Concedii si indemnizatii : 0,85% (art.II, OUG 91/2006, OUG 158/2005)
 • Contributie pentru accidente de munca si boli profesionale : variabila intre 0,279% si 1,329% in functie de codul CAEN atribuit pe certificatul de inregistrare la infiintarea firmei. (Pentru codul 4120 – Constructii de cladiri rezidentiale si nerezidentiale valoarea acestui coeficient este 0,279%)
 • Cheltuielile indirecte se stabilesc de către fiecare unitate de execuţie pe baza propriilor analize
 • Profitul, respectiv cota aferentă acestuia, este specific şi se stabileşte de fiecare unitate de execuţie, pe baza analizelor privind eficienţa şi rentabilitatea unităţii în condiţiile de piaţă liberă şi/sau de conjunctura economico-financiară a perioadei, şi nu în ultimul rând, de marja de risc pe care şi-o asumă

cote recapitulatie devize analitice

 

COTE RECAPITULATIE DEVIZE valabile de la data de 01 IANUARIE 2012

 • Contributii Asigurari Sociale (C.A.S.) angajator : 20,80% (art.22 alin.1 lit.a din Legea nr. 487 din 27.12.2006)
 • Asigurari de sanatate (F.A.S.): 5,20% (art.258,alin.1, Legea 95/14.04.2006 si OUG 88/20.11.2006)
 • Contributie la Bugetul Asigurarilor de Somaj datorata de angajator : 0,50%(art.23 alin.1, lit.a, Legea 487/27.12.2006)
 • Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale : 0,25% (art.23 , alin.1, lit.d, Legea 487/27.12.2006)
 • Contributie pentru Concedii si indemnizatii : 0,85% (art.II, OUG 91/2006, OUG 158/2005)
 • Contributie pentru accidente de munca si boli profesionale : variabila intre 0,279% si 1,329% in functie de codul CAEN atribuit pe certificatul de inregistrare la infiintarea firmei. (Pentru codul 4120 – Constructii de cladiri rezidentiale si nerezidentiale valoarea acestui coeficient este 0,279%)
 • Cheltuielile indirecte se stabilesc de către fiecare unitate de execuţie pe baza propriilor analize
 • Profitul, respectiv cota aferentă acestuia, este specific şi se stabileşte de fiecare unitate de execuţie, pe baza analizelor privind eficienţa şi rentabilitatea unităţii în condiţiile de piaţă liberă şi/sau de conjunctura economico-financiară a perioadei, şi nu în ultimul rând, de marja de risc pe care şi-o asumă

cote recapitulatie devize analitice

 

COTE RECAPITULATIE DEVIZE valabile de la data de 01 IANUARIE 2011

 • Asigurari sociale (C.A.S.) angajator : 20,80% (art.22 alin.1 lit.a din Legea nr. 487 din 27.12.2006)
 • Asigurari de sanatate (F.A.S.): 5,20% (art.258,alin.1, Legea 95/14.04.2006 si OUG 88/20.11.2006)
 • Contributie la Bugetul Asigurarilor de Somaj datorata de angajator : 0,50%(art.23 alin.1, lit.a, Legea 487/27.12.2006)
 • Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale : 0,25% (art.23 , alin.1, lit.d, Legea 487/27.12.2006)
 • Contributie pentru Concedii si indemnizatii : 0,85% (art.II, OUG 91/2006, OUG 158/2005)
 • Contributie pentru accidente de munca si boli profesionale : variabila intre 0,279% si 1,329% in functie de codul CAEN atribuit pe certificatul de inregistrare la infiintarea firmei. (Pentru codul 4120 – Constructii de cladiri rezidentiale si nerezidentiale valoarea acestui coeficient este 0,279%)
 • Comision Inspectia Muncii – Camera de Munca (ITM): ANULAT – carnetele de munca au fost trimise angajatorilor si apoi returnate salariatilor
 • Cheltuielile indirecte se stabilesc de către fiecare unitate de execuţie pe baza propriilor analize
 • Profitul, respectiv cota aferentă acestuia, este specific şi se stabileşte de fiecare unitate de execuţie, pe baza analizelor privind eficienţa şi rentabilitatea unităţii în condiţiile de piaţă liberă şi/sau de conjunctura economico-financiară a perioadei, şi nu în ultimul rând, de marja de risc pe care şi-o asumă

cote recapitulatie devize analitice

 

COTE RECAPITULATIE DEVIZE valabile de la data de 01 IANUARIE 2010

 • Asigurari sociale (C.A.S.) angajator : 20,80% (art.22 alin.1 lit.a din Legea nr. 487 din 27.12.2006)
 • Asigurari de sanatate (F.A.S.): 5,20% (art.258,alin.1, Legea 95/14.04.2006 si OUG 88/20.11.2006)
 • Contributie la Bugetul Asigurarilor de Somaj datorata de angajator : 0,50%(art.23 alin.1, lit.a, Legea 487/27.12.2006)
 • Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale : 0,25% (art.23 , alin.1, lit.d, Legea 487/27.12.2006)
 • Contributie pentru Concedii si indemnizatii : 0,85% (art.II, OUG 91/2006, OUG 158/2005)
 • Contributie pentru accidente de munca si boli profesionale : variabila intre 0,4% – 2% in functie de clasa de risc, conform coduri CAEN 2008 (Legea 346/2002, art.24 din Legea nr. 487/27.12.2006)
 • Comision Inspectia Muncii – Camera de Munca (ITM): 0,75%.
 • Cheltuielile indirecte se stabilesc de către fiecare unitate de execuţie pe baza propriilor analize
 • Profitul, respectiv cota aferentă acestuia, este specific şi se stabileşte de fiecare unitate de execuţie, pe baza analizelor privind eficienţa şi rentabilitatea unităţii în condiţiile de piaţă liberă şi/sau de conjunctura economico-financiară a perioadei, şi nu în ultimul rând, de marja de risc pe care şi-o asumă

cote recapitulatie devize analitice

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here